CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA KHOA SƯ PHẠM

 

1. CHỨC NĂNG

- Đào tạo và bồi dưỡng các giáo viên Mầm non, Tiểu học.

- Thường xuyên cập nhật, đổi mới phương pháp dạy và học đảm bảo mục tiêu đào tạo.

- Tổ chức, quản lý các hoạt động đào tạo đối với các học phần do Khoa phụ trách.

- Bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của toàn thể giáo viên của khoa theo đúng quy định.

2. NHIỆM VỤ

- Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập, các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch hàng năm của Nhà trường.

- Quản lý giảng viên, cán bộ nhân viên, sinh viên của khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Tổ chức biên soạn, đánh giá giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy, chương trình đào tạo của Khoa.

- Tham gia các công tác tuyển sinh các ngành, nghề đào tạo.

- Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng thời khóa biểu cho các lớp của khoa quản lý.

- Tổng hợp kết quả học tập của sinh viên đề nghị tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên của khoa.

- Thường xuyên theo dõi, cải tiến, đổi mới và nâng cao phương pháp dạy và học của giảng viên và sinh viên.


Thông tin liên hệ Khoa Sư phạm:

- Địa chỉ: 390 Cách mạng tháng 8 – P. Bùi Hữu Nghĩa – Q. Bình Thủy – TP. Cần Thơ

- Địa chỉ: 279AA Nguyễn Văn Cừ nối dài – P. An Bình – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292.625.2510 – 0292. 625. 7555

- Website: http://daivietcantho.edu.vn

- Email: tuyensinh@truongdaiviet.edu.vn

Hoặc hotline: 082.7670.999 – 082.7671.999