Tuyển sinh - Đào tạo

SẴN SÀNG CHO CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN ĐẠI VIỆT CHỦ ĐỀ "ĐẠI VIỆT VANG DANH VÙNG ĐẤT CHÍN RỒNG"

MỌI THỨ ĐÃ SẴN SÀNG RỒI HẸN ĐẠI GIA ĐÌNH ĐẠI VIỆT CẦN THƠ NGÀY 11/11/2022 VỚI CHƯƠNG TRÌNH CHÀO TÂN SINH VIÊN ĐẠI VIỆT CHỦ ĐỀ "ĐẠI VIỆT VANG DANH VÙNG ĐẤT CHÍN RỒNG" NHA

Xem thêm