Sứ mạng và tầm nhìn

1. TẦM NHÌN – 2025:

sumangtamnhin_ct.jpg

Trường Trung cấp Đại Việt TP Cần Thơ định vị thương hiệu là nơi đào tạo chất lượng cao, không chạy theo số lượng, xác lập hình ảnh đáng tin cậy về chất lượng.

Trên nền tảng chất lượng cao và công nghệ đào tạo tiên tiến với phương châm “Học thành nghề”, Nhà trường đảm bảo môi trường đào tạo tốt nhất, giúp Học sinh - Sinh viên nắm vững về lý thuyết, đi sâu vào thực hành, thích ứng với sự phát triển của xã hội.

Với cơ sở vật chất luôn khang trang, trường đào tạo với phong cách chuyên nghiệp thông qua các hoạt động thực tiễn, thực hành theo kiến thức được học, sinh hoạt ngoại khóa, và các chương trình liên thông trong nước và quốc tế.

2. SỨ MẠNG CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP ĐẠI VIỆT TP CẦN THƠ

Đào tạo đội ngũ lao động giỏi chuyên môn, giàu nghị lực để đóng góp nguồn lao động chất lượng, tay nghề cao cho xã hội.

Thực hiện chuyển giao những kiến thức công nghệ tiên tiến cho các doanh nghiệp và cá nhân thông qua các hoạt động tư vấn và đào tạo nguồn nhân lực vì sự phát triển phồn vinh của Việt Nam.

Hoàn chỉnh cơ cấu đào tạo hợp lý (qui mô, ngành học, văn bằng, loại hình đào tạo…) và đảm bảo học sinh ra trường có năng lực thật sự, và có việc làm phù hợp.

Trường tiếp tục hội nhập, mở rộng các chương trình liên kết đào tạo quốc tế nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực ngang tầm với quá trình hội nhập Quốc tế và khu vực của Việt Nam.

Cung ứng các dịch vụ đào tạo và các dịch vụ khác thuộc chuyên môn của trường để phục vụ các doanh nghiệp và xã hội.

3. KHẨU HIỆU:

Với khẩu hiệu "Đồng hành tri thức - vững bước tương lai ": Nhà trường quyết tâm xây dựng một đội ngũ Cán bộ - Giáo viên chuẩn mực để thực hiện khẩu hiệu trên như một cam kết của Trung cấp Đại Việt TP Cần Thơ về trách nhiệm, chất lượng giáo dục đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tiễn và tính chuyên nghiệp đến tất cả sinh viên, phụ huynh và các đơn vị sử dụng lao động trong xã hội.


Bài viết xem thêm