1. Chức năng, nhiệm vụ:

1.1. Chức năng:

Tham mưu với cấp trên, quản lý đoàn viên và tổ chức các hoạt động tình nguyện, hoạt động ngoại khóa cho cán bộ, đoàn viên trong nhà trường.

1.2. Nhiệm Vụ:

- Đại diện, chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của cán bộ, đoàn viên.

- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên,  nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.

- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế, xã hội làm tốt công tác thanh niên, tích cực chăm lo xây dựng Đoàn, xây dựng các Hội của thanh niên , tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

Thông tin liên hệ Phòng Đoàn thanh niên:

- Địa chỉ trụ sở chính: 390 Cách mạng tháng 8 – P. Bùi Hữu Nghĩa – Q. Bình Thủy – TP. Cần Thơ

- Địa chỉ cơ sở 2: 279AA Nguyễn Văn Cừ nối dài - P. An Bình - Q. Ninh Kiều - TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292.625.2510 – 0292. 625. 7555

- Fanpage: https://www.facebook.com/Doantruongdvct

- Website: https://daivietcantho.edu.vn/doan-thanh-nien.html

- Email: tuyensinh@truongdaiviet.edu.vn

Hoặc hotline: 082.7670.999 – 082.7671.999