Tổng quan

1. GIỚI THIỆU THÀNH LẬP TRƯỜNG

Trường Trung cấp Đại Việt TP Cần Thơ là trường Trung cấp chuyên nghiệp tư thục được thành lập theo quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

gioithieuchungct.jpg

Trường Trung cấp Đại Việt – TP Cần Thơ chịu sự quản lý Nhà nước về giáo dục của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chịu sự quản lý Nhà nước của UBND TP Cần Thơ, trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực trình độ Trung cấp chính quy chất lượng cao, góp phần tích cực vào sự phát triển của kinh tế văn hóa xã hội Việt Nam.

Thực hiện đào tạo theo chương trình tiên tiến, phương pháp đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin và thực tiễn ngành nghề vào từng chuyên ngành cụ thể, đưa Học sinh - Sinh viên đến với môi trường học tập, kiến tập, thực tập thể hiện được khả năng vận dụng lý thuyết , thực hành bám sát với thực tế công việc sau tốt nghiệp. Học Sinh - Sinh viên được tiếp cận chương trình đào tạo theo hướng liên thông lên các bậc học cao hơn như trường cao đẳng tốt nhất cần thơ, Đại học... khả năng tự trau dồi kiến thức và học tập suốt đời.

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ THỰC HIỆN

Căn cứ quyết định số 3393/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 12 năm 2011, của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về việc thành lập Trường Trung cấp Đại Việt TP Cần Thơ.

- Căn cứ quyết định số 23/QĐ-SGDĐT, ngày 13 tháng 1 năm 2012, của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ về việc công nhận thành viên Hội đồng Quản trị Trường Trung cấp Đại Việt TP Cần Thơ.

- Căn cứ quyết định số 23/QĐ-SGDĐT, ngày 13 tháng 1 năm 2012, của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ về công nhận Hiệu Trưởng trường Trung cấp Đại Việt TP Cần Thơ.

- Căn cứ quyết định số 211/QĐ-SGDĐT, ngày 22 tháng 5 năm 2012, của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc mở ngành đào tạo TCCN của Trường Trung cấp Đại Việt TP Cần Thơ.

- Căn cứ Điều lệ Trường Trung Cấp Đại Việt chuyên nghiệp Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2011/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

- Căn cứ Quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.


Bài viết xem thêm