Ngành tuyển sinh

Các ngành đào tạo Cao đẳng chính quy:

1/ KHOA Y DƯỢC

 • Cao đẳng Dược
 • Điều dưỡng
 • Xét nghiệm y học

2/ KHOA KINH TẾ

 • Quan hệ công chúng
 • Dịch vụ pháp lý
 • Quản trị kinh doanh
 • Kế toán
 • Kế toán kiểm toán
 • Quản trị nhà hàng, khách sạn
 • Quản trị du lịch

3/ KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

 • Công nghệ kỹ thuật môi trường
 • Công nghệ kỹ thuật xây dựng
 • Công nghệ vật liệu
 • Công nghệ kỹ thuật cơ khí

4/ KHOA ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA VÀ TRUYỀN THÔNG

 • Công nghệ điều khiển và tự động hóa
 • Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
 • Công nghệ thông tin

Bài viết xem thêm