UBND TP. CẦN THƠ VỪA BAN HÀNH CÔNG VĂN VỀ VIỆC TIẾP TỤC CHỐNG DỊCH COVID-19 : KHÔNG TẬP TRUNG QUÁ 30 NGƯỜI NƠI CÔNG CỘNG

Cụ thể tại : mục số 3, Công văn nêu rõ người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định;Không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi giao tiếp.

Các bạn sinh viên Đại Việt ơi hãy nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo của công văn nhé, 1 hành động nhỏ cũng mang lại ý nghĩa to lớn trong việc chung tay góp phần đẩy lùi Covid nè.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!