HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 - 2021

Ngày 07/12/2020 lúc 14 giờ, Trường Trung cấp Đại Việt TP Cần Thơ long trọng tổ chức Hội nghị Người lao động năm học 2020 – 2021.

Hội nghị Người lao động năm học 2020 - 2021

Nhằm mục đích thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục và phát huy quyền dân chủ, huy động tiềm năng trí tuệ của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường theo Luật định; đồng thời xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ trong Trường, ngày 07/12/2020 lúc 14 giờ, Trường Trung cấp Đại Việt TP Cần Thơ long trọng tổ chức Hội nghị Người lao động, cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường có mặt trong Hội nghị đặc biệt quan trọng của năm học 2020 – 2021 này.

Đoàn Chủ tịch Hội nghị

Hội nghị được tổ chức theo nội dung, trình tự qui định của Nghị định 60/2013/NĐ-CP về thực hiện qui chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc và Công văn số 447/LĐLĐ - VP ngày 13/11/2017 của Liên Đoàn Lao Động Thành Phố Cần Thơ về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành giáo dục và đào tạo năm học 2020 - 2021.

Dưới sự chỉ đạo và quan tâm sâu sắc của Thầy TS. Lê Lâm - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị nên Hội nghị được Trường chuẩn bị sớm về các yêu cầu đối với mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên dự Hội nghị nên Hội nghị diễn ra đúng nội dung, tiến độ ở Kế hoạch.

Hội nghị đã nhất trí 100 % thông qua Nghị quyết, thống nhất 100 % các chỉ tiêu biện pháp nêu ra ở các văn kiện theo yêu cầu Hội nghị Người lao động.

Sau 1 buổi làm việc tập trung với tinh thần trách nhiệm cao độ, Hội nghị được đánh giá thành công tốt đẹp. Điều đó dự báo với quyết tâm, đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên thể hiện ở Nghị quyết, Trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học như đăng ký với Công Đoàn Ngành Giáo Dục TPCT trong ngày Hội nghị.


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!