Công tác tuyên truyền sử dụng nguồn nước sạch

Thực hiện các phần việc trong chương trình kế hoạch tình nguyện năm 2015 tại xã Hòa Xuân tây, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, ngày 04/8/2015 các chiến sĩ tình nguyện mùa hè xanh của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn đã làm công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân địa phương tham gia sử dụng nguồn nước sạch được dẫn từ hệ thống ống nước do các chiến sĩ của Trường lắp đặt. Ngoài việc tuyên trường sử dụng nguồn nước sạch các chiến sĩ còn mang đến bà con nhân dân bằng hình ảnh người sinh viên Đại Việt thân thiện, lễ phép.

Bằng chính tình cảm và các hoạt động thường ngày như: cùng sinh hoạt, cùng làm với bà con nhân dân, các chiến sĩ của Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn ngày càng được bà con địa phương yêu mến và xem như con cháu trong gia đình.

Một số hình ảnh của hoạt động:

Tuyên truyền vận động bà con nhân dân sử dụng nước sạch

Công trình nước sạch của các chiến sĩ


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!