Chương trình ký hợp đồng cam kết và giới thiệu việc làm với sinh viên khóa 2019, khóa 2020

Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao để phù hợp và đáp ứng tốt với nhu cầu của doanh nghiệp, xã hội. Hỗ trợ các bạn sinh viên tiếp cận với các cơ hội thực tập và cơ hội việc làm, chuẩn bị cho các bạn hành trang trước khi ra trường.

Và để cụ thể hóa cam kết của Nhà trường trong việc cam kết việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, khẳng định chất luợng đào tạo của Nhà truờng trong việc cung cấp nguồn nhân lực cao cho xã hội. Sáng nay ngày 19/05/2021 Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn cơ sở Cần Thơ Liên Kết long trọng tổ chức buổi Lễ Ký Hợp đồng cam kết và Giới thiệu việc làm giữa Nhà truờng và sinh viên Khóa 2019, Khóa 2020.

Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi chiến lược đào tạo gắn với Doanh nghiệp, nhu cầu của thị trường lao động, cũng như cam kết đầu ra việc làm với sinh viên mà nhà trường theo đuổi lâu nay. Với hơn 400 sinh viên khóa 2019, 2020 đã tham gia và ký kết hợp đồng cam kết việc làm với nhà trường. Nội dung của lễ ký kết hợp đồng cam kết việc làm là nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong đảm bảo chất lượng đào tạo, rèn luyện và bồi dưỡng kỹ năng cho sinh viên. Bên cạnh đó, là để bám sát định hướng học đi đôi với hành, chương trình đào tạo phải gắn trực tiếp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, học từ doanh nghiệp.

Thực hiện đảm bảo cam kết có việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp. Nhà trường tổ chức Chương trình Ký Hợp đồng Cam kết và Giới thiệu việc làm giữa Nhà truờng và sinh viên, nhằm tạo động lực và sự yên tâm học hành của các em trong suốt quá trình học tập tại truờng. Việc của các em là học tập thật tốt và thực hiện đúng quy định của Nhà truờng. để sau khi tốt nghiệp các em sẽ được giới thiệu đến các công ty doanh nghiệp mà theo đúng ngành nghề mà các em đã lựa chọn.

Buổi Lễ Ký Hợp đồng cam kết và Giới thiệu việc làm giữa Nhà truờng và sinh viên Khóa 2019, Khóa 2020 diễn ra trong không khí trang trọng nhưng vẫn đảm bảo an toàn, nghiêm túc việc thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Dưới đây là 1 số hình ảnh của buổi Lễ ký kết hợp đồng việc làm sáng nay


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!