Bài dự thi số 19: Tập thể lớp Đại Cương 4 K21 - Khoa Đại Cương

Thông điệp:

Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi mái trường là "ngôi nhà thứ hai"của mỗi người. Bởi ở đó chúng ta được tiếp nhận tri thức, được rèn luyện đạo đức. Nó còn là nơi gieo mầm ước mơ, biến ước mơ thành hiện thực, cho ta cảm nhận được tình thầy trò, bạn bè khắng khít.

Ngôi nhà thứ hai của chúng em mang tên Đại Việt nơi mà chúng em gửi gấm những ước mơ còn đang gian dỡ của mình.

Tất cả chúng ta hãy chung tay đẩy lùi covid-19 để trở lại cuộc sống bình thường. Hãy thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K ( khẩu trang, khử trừng,khoảng cách, không tụ tập,khai báo y tế) tất cả vì một trái đất màu xanh?


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!