- Trường Trung Cấp Đại Việt TP Cần Thơ<span> Ban quản lý dự án thành lập</span> Trường Cao Đẳng Đại Việt TP Cần Thơ RSShttps://daivietcantho.edu.vn/Trường Trung Cấp Đại Việt TP Cần Thơ Ban quản lý dự án thành lập Trường Cao Đẳng Đại Việt TP Cần Thơ RSSThu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000Trường Trung Cấp Đại Việt TP Cần Thơ Ban quản lý dự án thành lập Trường Cao Đẳng Đại Việt TP Cần Thơ