1. Chức năng:

Đề xuất nội dung tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của khoa trước hiệu trưởng.
+ Phối hợp với phòng Đào tạo và Quản lý học sinh, sinh viên xây dựng tiến độ giảng dạy của khoa;

Quản lý cán bộ giáo viên, nhân viên thuộc khoa theo sự phân cấp của Hiệu Trưởng

  1. 2. Nhiệm vụ:

+ Theo dõi giảng dạy của giáo viên theo tiến độ và lịch trình;
+ Phối hợp với các phòng chức năng, tổ chức các hoạt động thi và kiểm tra
Tổ chức các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh, sinh viên theo kế hoạch của Nhà trường

Quản lý toàn bộ học viên các ngành do Khoa đào tạo về số lượng học viên, xử lý kết quả học tập.

+  Lập sổ trích ngang học sinh, sinh viên các lớp để quản lý trong khoa;
+ Theo dõi tổng hợp và đề nghị thi đua - khen thưởng và kỷ luật của HSSV
+ Tổ chức các hoạt động ngoại khoá cấp khoa

+ Giáo dục đạo đức, tác phong công nghiệp, ý thức bảo vệ của công, ý thức tiết kiệm…
Đề xuất xây dựng kế hoạch bảo trì thiết bị và đồ dùng dạy học. Quản lý sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, máy móc để phục vụ đào tạo.
Phối hợp khảo sát và lập kế hoạch vật tư và quản lý vật tư thực tập

Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

  1. Các ngành nghề đào tạo:

Quản trị nhà hàng khách sạn

Quản trị kinh doanh

Kế toán

Thông tin liên hệ Khoa Ngoại ngữ:

- Địa chỉ: 390 Cách mạng tháng 8 – P. Bùi Hữu Nghĩa – Q. Bình Thủy – TP. Cần Thơ

- Địa chỉ: 279AA Nguyễn Văn Cừ nối dài – P. An Bình – Q. Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

- Điện thoại: 0292.625.2510 – 0292. 625. 7555

- Website: http://daivietcantho.edu.vn

- Email: tuyensinh@truongdaiviet.edu.vn

Hoặc hotline: 082.7670.999 – 082.7671.999