Khoa Đại cương

Đào tạo và nghiên cứu khoa học

Khoa Đại cương đảm nhiệm giảng dạy các môn khoa học tự nhiên (Toán cao cấp, Vật lý đại cương) cho toàn bộ sinh viên Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn. Đây là khối kiến thức cơ bản làm nền tảng khoa học cho các môn học chuyên ngành.

Công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu học tập và học tập nâng cao trình độ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cán bộ giảng dạy trong Khoa. Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và cấp bộ hàng năm tăng về số lượng và chất lượng thể hiện trình độ chuyên môn của cán bộ giảng dạy. Khoa Đại cương luôn chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng từng bước nâng cao khả năng tự học và ý thức chủ động trong học tập của sinh viên, giúp sinh viên có tư duy độc lập cũng như phát triển kỹ năng làm việc theo nhóm.

Định hướng phát triển:

Khoa tăng cường đội ngũ về cả số lượng lẫn chất lượng; Thường xuyên cải tiến nội dung, chương trình giảng dạy sát với nhu cầu của từng chuyên ngành; Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân lực, cơ sở vật chất để mở một số ngành học mới vào những năm học tiếp theo.