Lan tỏa & cùng nhau làm những điều nhỏ bé chung tay đẩy lùi covid – 19

* COVID – 19 xuất hiện... cả thế giới đối diện với một lịch sử chưa từng diễn ra. Mọi người sẵn sàng bỏ những cuộc vui chơi hội họp, hạn chế gặp mặt để toàn tâm toàn ý thực hiện nghiêm túc những nguyên tắc an toàn sức khỏe mà Bộ Y Tế đề ra, vì mọi người hiểu rõ: an toàn cho bạn chính là an toàn cho cộng đồng.

* Mọi người sẵn sàng làm theo hướng dẫn của Chính phủ và điều chỉnh công việc và cuộc sống phù hợp,... bởi ai cũng có niềm tin mãnh liệt rằng chỉ cần chúng ta đồng lòng, cá nhân góp sức vì tập thể thì không một khó khăn nào không thể vượt qua.

* Một người thay đổi thói quen “NHỎ”giúp thay đổi cuộc sống của cả một “CỘNG ĐỒNG” – hơn bảo giờ hết, cả nước rất cần điều đó! Hãy cùng nhau làm những điều nhỏ bé bởi triệu điều nhỏ bé sẽ chắc chắn làm nên điều vĩ đại.

“Cùng nhau, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng!”

Chúng ta cùng nhau thực hiện “Thông điệp 5K – tránh xã COVID – 19”


Chia sẻFacebook! Twitter! Zingme!